Voor mij zijn werk en privé communicerende vaten: ze staan in verbinding met elkaar, voeden elkaar en zorgen voor een uitwisseling van ervaren en reflectie. Ik geloof daarom dat medewerkers volledig tot hun recht komen als hun hele persoonlijkheid welkom is op het werk.

Ik zie organisaties als levende systemen die continu in beweging zijn. Om die beweging enigszins te kanaliseren, onderzoek ik het ontwikkelvermogen van de organisatie en haar mensen; hoe ligt de balans tussen doen, reflecteren op het gedane, nadenken over wat dit echt betekent en het maken van heldere keuzes?


but my life is more than a vision
the sweetest part is acting
after making a decision
started seeing the whole
as a sum of its parts
Hammar and a nail | Indigo Girls

 

 

contact