PERSOONLIJK LEIDERSCHAP

Leiderschap start met
zelfkennis en leidinggeven aan jezelf 

“Opvolging geven aan mijn eigen woorden en wensen is al moeilijk genoeg, laat staan dat ik anderen leid”. Maar wat zou het heerlijk zijn om eigen woord en daad te synchroniseren. Dat is wat persoonlijk leiderschap behelst: kennen van je eigen waarden en wensen, daar uiting en invulling aan geven. 

Tijdens een training leer je jezelf goed kennen in interactie met anderen. Instrumenten die je daarbij helpen, zijn Insights Discovery, feedback en reflectie.