levende systemen in beweging

Organisaties zie ik als levende systemen die continu in beweging zijn. Om die beweging enigszins te kanaliseren, onderzoek ik de context van de organisatie, het ontwikkelvermogen en de balans tussen inhoud, proces en relatie.
Hieronder beschrijf ik drie modellen waarmee ik naar organisaties en interactie kijk. In de volgende versie van m’n site werken de “lees verder” knoppen.

Context, inhoud, proces, relatie

Samenwerken aan resultaat begint met weten wat opgeleverd moet worden (inhoud)en hoe we dat gaan doen(proces). Maar minstens zo belangrijk is het om elkaar te leren kennen (relatie). 

LEES VERDER

Verbeteren, veranderen, ontwikkelen

Leren kan plaatsvinden op verschillende niveaus: verbetering (vaardigheden &  kennis), verandering (gedrag & houding), ontwikkeling (perceptie & paradigma).
Wij streven naar ontwikkeling.

LEES VERDER

Een veilige context

Innovatie, eigenaarschap en high performing teams vragen om een veilige context. Alle leidinggevenden bepalen samen de context waarbinnen gewerkt wordt. Wij kiezen voor een context waarin ambitie het startpunt is.

LEES VERDER