Insights – zelfinzicht & 360º

Insights – zelfinzicht & 360º

Insight Discovery

Er zijn veel instrumenten om persoonlijke voorkeuren en bedrijfscultuur te meten. Ik heb voor Insights Discovery gekozen. Mijn belangrijkste overwegingen waren dat de basis van Insights Discovery ligt in het werk van Carl Jung, dat de vragenlijsten via internet ingevuld worden, dat er individuele maatwerkrapportages gegenereerd worden en dat de grafische weergave van de types direct laat zien hoe de types elkaar potentieel kunnen aanvullen.

Insights Discovery